Skip to main content

Skriftstørrelse: A A A
Det 74. norske bibliotekmøte arrangeres av Norsk Bibliotekforening

OM OSS

NORSK BIBLIOTEKFORENING

Norsk Bibliotekforening (NBF) er en uavhengig og fri landssammenslutning som arbeider for utvikling av bibliotek-, dokumentasjons- og informasjonsvirksomhet i samfunnet. NBF er en medlemsorganisasjon som er åpen for alle bibliotekinteresserte, institusjoner så vel som enkeltpersoner. Foreningen ble opprettet i 1913.

NBF er en forening med innflytelse som blir hørt
NBF legger vekt på synliggjøring av bibliotekpolitikken i mediene og samfunnet ellers. NBF driver aktiv lobbyvirksomhet både overfor sentrale og lokale myndigheter og er en viktig premissleverandør i den offentlige debatten. NBF fremhever bibliotekets rolle som sentral samfunnsaktør og bidragsyter til den demokratiske prosessen og forsvaret av ytringsfriheten.

NBF setter biblioteket på dagsorden
NBFs medlemsblad, Bibliotekforum, er et ledende norsk fagpolitisk bransjeblad om bibliotekrelaterte temaer. Bibliotekforum på nett er et oppdatert nyhetssted som informerer om det aller meste som skjer innen biblioteksektoren. NBF drifter flere tematiske debattblogger og wikier for aktivister og bibliotekutvikling.
NBFs egen nettside informerer om foreningens aktiviteter, aksjoner og kampanjer i det ganske land.

NBF - nettverk til inspirasjon
NBF bygger nettverk og samarbeider bibliotekpolitisk, faglig og aksjonsrettet med institusjoner og organisasjoner lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

NBF jobber for deg – og for bedre bibliotek
NBF jobber for alle som er opptatt av bibliotek. Er du flittig bibliotekbruker? Jobber du i bibliotek? Er du lærer, forfatter eller politiker? NBF kan ta opp saker som den enkelte bibliotekansatte eller bruker ikke har mulighet til.

Lokal påvirkning og faglig dybde
NBFs organisasjon er bygd opp av lokalavdelinger og spesialgrupper som legger til rette for at NBF kan ta opp saker i hele landet som angår bibliotek og bibliotekbrukerne.

Våre lokalavdelinger kjemper blant annet for fornuftige åpningstider, et godt boktilbud og opprettholdelse av bibliotekfilialer og bokbusser. Spesialgruppenes faglige kompetanse og engasjement er med på å gi NBF troverdighet og gjennomslagskraft i en rekke saker.

NBF Tidsskriftformidlingen (NBFT)
NBFT formidler norske og utenlandske tidsskrifter og aviser til medlemsbibliotek og
-institusjoner. NBFT har hatt hjerte for formidling av tidsskrifter og aviser i nesten 80 år – og vet hvor viktig det er at kundene får det de bestiller til riktig tid.