Skip to main content

Skriftstørrelse: A A A
Det 74. norske bibliotekmøte arrangeres av Norsk Bibliotekforening

PROGRAM

Tirsdag 25. mars
18:00

Årsmøte Mobilis

19:30

Besøk i det nye Kunnskapssenteret, St.Olav

Onsdag 26. mars
10:00 - 13:00
Arr: 1

NBF's landsmøte

13:00 - 14:00

Lunsj

14:00 - 15:30
Arr: 2

Åpning av Det 74. norske bibliotekmøte

Tema: Møteplass for kompetanse, innovasjon og debatt

H.K.H. kronprinsesse Mette-Marit kommer til åpningen.

Hilsen til bibliotekmøtet fra IFLA - president, Sinikka Sipila

Hovedforedrag ved Odd Einar Dørum

15:30 - 16:15

Utstillingsåpning

16:15 - 17:45
Arr: 3

Det digitale Nasjonalbiblioteket som ressurs for lokalhistoriske ressurser

Foredragsholdere:
Anders Kvernberg, Nasjonalbiblioteket
Trine Overskott Schøning, Bærum bibliotek
Arthur Tennøe, Nasjonalbiblioteket
Birte Christensen Dalsgaard, Det Kongelige Bibliotek

Møteleder:

Arr.: Nasjonalbiblioteket

16:15 - 17:45
Arr: 4

Surfer du på bølgen, eller sitter du fast i bakevja?

Foredragsholder: Sinikka Sipilä, president IFLA

Panel:
Kristin Danielsen, biblioteksjef Deichmanske bibliotek
Line Nybakk Akerholt, Hovedbibliotekar, Universitetet i Oslo, Realfagsbiblioteket
Jan F. Haugseth, Førsteamanuensis, Høgskolen i Sør-Trøndelag
Ingeborg Rygh Hjorthen, NBFs ytringsfrihetsutvalg

Tone Moseid, NBFs internasjonale utvalg

Arr.: Internasjonalt utvalg

16:15 - 17:45
Arr: 5

Nye stemmer

Foredragsholdere:
Elin Mariboe Hovde, biblioteksjef i Modum, Sigdal og Krødsherad
Marianne Tollefsen Bakken, biblioteksjef i Ringerike
Elisabeth Bergstrøm, biblioteksjef i Kongsberg

Møteleder: Monica Deildok

Arr.: Bibliotekarforbundet

16:15 - 17:45
Arr: 6

Bibliotek, møteplasser for bærekraftige lokalsamfunn

Foredragsholdere:
Ragnar Audunson, Høgskolen i Oslo og Akershus
Svanhild Aabø
Grete Bergh, Høgskolen i Oslo og Akershus
Jamie Johnson
Sunniva Evjen, Høgskolen i Oslo og Akershus

Møteleder:

Arr.: HiOA

18:00 - 19:00

Middag

20:00 - 20:30

Konsert i Nidarosdomen

21:00 - 27 mars 00:00

Nachspiel, Trondheim Folkebibliotek

Torsdag 27. mars
09:00 - 10:25
Arr. 7

Open Access - Det reneste gull, eller falske kilder?

Foredragsholder:
Jan Erik Frantsvåg, UIT- Norges Arktiske Universitet

Møteleder:

Arr.: Norsk Fagbibliotekforening (NFF)

09:00 - 10:25
Arr: 8

K-fond, e-bok og p-bok: Kulturrådets prøveprosjekt med e-bøker

Foredragsholdere:
1. Arne Vestbø, seksjonsleder litteratur og allmenne kulturformål, Norsk kulturråd
2. Wenche Fosslien, prosjektleder, Norsk kulturråd
3. Birgit Larsen, fylkesbiblioteksjef i Troms
4. Jonas S. Arntzen, Leder for utvikling, Deichmanske
Møteleder:

Arr.: Norsk kulturråd

09:00 - 10:25
Arr: 9

Mord, mysterier og jævelskap i bøker fra Nederland, Italia og Færøyene

Foredragsholdere:
1. Tommy Watz, frilans oversetter, leder i Norsk Oversetterforenings faglig råd
2. Hedda Vormeland, frilans oversetter
3. Lars Moa, frilans oversetter
Møteleder:

Arr.: Norsk Oversetterforening

09:00 - 10:25
Arr: 10

Samtidslitteratur for barn og unge

Foredragsholdere:
Kristin Ørjasæter, Direktør Norsk barnebokinstitutt
Øystein Espe Bae, Prosjektleder for nettundervisning ved Norsk barnebokinstitutt

Møteleder:

Arr.: Norsk barnebokinstitutt

10:45 - 12:15
Arr. 12

Erfaringer med utlån av e-bøker i norske bibliotek

Hvordan har bibliotekene tatt i bruk nye løsninger, og hvordan har lånerne reagert på tilbudet
Foredragsholder:
Ola Thori Kogstad, Daglig leder
Møteleder:
Arr. Bibliotek-Systemer AS

10:45 - 12:15
Arr: 11

Trafikktelling som utviklingsverktøy i fag- og folkebibliotek

Foredragsholdere:
1. Anne-Berit Gregersen, Seksjonssjef, HIOA
2. Heidi Bodal , spesialbibliotekar, HiØ
3. Pål Ødemark, biblioteksjef, Nedre Eiker folkebibliotek
4. Bozena Rasmussen, konsulent, Roboz

Møteleder: Tord Høivik

Arr.: Samstat og Buskerud fylkesbibliotek

10:45 - 12:15
Arr: 13

Fjernlån i dag, i morgen og for framtida. Hvor er vi-hvor vil vi?

Foredragsholdere:
1. Cathrine Undhjem, NBFs spesialgruppe for referanse og fjernlån
2. Jonny Edvardsen, Nasjonalbiblioteket
3. Svein Arne Solbakk, Nasjonalbiblioteket

Møteleder:

Arr.: NBFs spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet

10:45 - 12:15
Arr: 14

Hør! Hør! Musikken runger i bibliotekene! Musikkbiblioteket i endring

Foredragsholdere:
1. Stian Stakset, musikkbibliotekar, Trondheim folkebibliotek
2. Siren Steen, avdelingsleder, Bergen offentlige bibliotek

Møteleder:

Arr.: Norsk musikkbibliotekforening

12:30 - 14:30

Lunsj/ Utstilling/ Veggoppslag

14:30 - 15:55
Arr: 15

Læringsverktøy i bibliotekenes studie- og forskningsstøtte

Foredragsholdere:
Solveig Kavli, Universitetsbibliotekar, Universitetsbiblioteket i Bergen
Sigvor Kvale, Universitetsbibliotekar, NTNU Universitetsbiblioteket
Eystein Gullbekk, Leder for forsknings- og undervisningsstøtte, Universitetsbiblioteket i Oslo

Møteleder:

Arr.: Universitetsbiblioteket i Oslo

14:30 - 15:55
Arr: 16

Vi deler målene,men trenger en felles plan!

Foredragsholdere:
Åse Kristine Tveit (HiOA), Siri Ingvaldsen, Aud Tågå

Møteleder:
Anette Kure

Arr.: NBF Skole, BUF og Skolebibliotekarforeningen i Norge

14:30 - 15:55
Arr: 17

Med rett til å lese

Foredragsholdere:
1. Øyvind Engh, direktør i NLB
2. Liv Torild Ellefsen, Informasjonssjef i NLB

Møteleder:

Arr.: Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB)

14:30 - 15:55
Arr: 18

BibTube: Videopresentasjon på nett for bibliotek

Foredragsholdere:
Ola Wold, lærer i mediefag, Trondheim katedralskole
Møteleder:
Arr.: Norsk Bibliotekforening avd. Sør-Trøndelag

16:15 - 17:30
Arr: 21

En visuell tur i det mobile bibliotek-Norge

Foredragholder:

Møteleder:

Arr.: NBF spesialgruppe for mobil bibliotekvirksomhet

16:15 - 17:30
Arr: 22

Hvis Trondhjem hadd’ et hode, va’ det gamle NTH

Foredragsholdere:
1. Tove Knutsen, universitetsbibliotekar og daglig leder ved Realfagbiblioteket ved NTNU UB
2. Kjersti Lie, universitetsbibliotekar/daglig leder ved Arkitektur- og byggbiblioteket, NTNU UB
3. Berit Ch. Nielsen, leder Norsk bok- og bibliotekhistorisk selskap
Møteleder:
Arr.: NTNU Universitetsbiblioteket i samarbeid med NBBS (Norsk bok- og bibliotekhistorisk selskap)

16:15 - 17:30
Arr: 19

Nasjonal bibliotekutvikling- Hva skjer?

Foredragsholdere:
Svein Arne Tinnesand, Nasjonalbiblioteket
Marit Andersen Somby, Troms fylkesbibliotek
Aase Wivestad, Vestfold fylkesbibliotek
Arne Gundersen, Nasjonalbiblioteket

Møteleder:

Arr.: Nasjonalbiblioteket

16:15 - 17:30
Arr: 20

Call for papers

Foredragsholdere
1. Lena Hillestad, Drammensbiblioteket
2. Ane Landøy, Universitetet i Bergen
3. Margrethe B. Søvik, Høgskolen Betanien

Møteleder: Sissel Merethe Berge

17:45

Årsmøte BUF

17:45

Årsmøte NBF skole

17:45

Årsmøte NBFs spesialgruppe for referanse og fjernlån

17:45

Årsmøte Norsk fagbibliotekforening

19:30 - 20:00

Aperitiff

20:00

Festmiddag

Fredag 28. mars
09:00 - 10:25
Arr: 23

RDA i Norge- det nye katalogiseringsregelverket Resource Description and Access

Foredragsholder:
1. Miriam Säfström, Kungliga biblioteket, Stockholm
2. Unni Knutsen, Universitetsbiblioteket i Oslo, HumSam-biblioteket/Den norske katalogkomité
3. Frank B. Haugen, Nasjonalbiblioteket/Den norske katalogkomité

Møteleder:
Nina Berve, Nasjonalbiblioteket/Den norske katalogkomité

Arr.: Den norske katalogkomité

09:00 - 10:25
Arr: 24

Tjeneste- og organisasjonsutvikling med brukeren i sentrum

Foredragsholdere:
1. Arve Søreide, Program Manager for Applikasjonsprosjektet ved Nye Deichman, Deichmanske bibliotek
2. Grete Stuevold Madsbakken, avdelingsleder Voksenavdelingen, Deichmanske bibliotek
3. Kenneth Korstad, avdelingsleder, Deichmanske bibliotek, Grünerløkka

Møteleder:

Arr.: Deichmanske bibliotek

09:00 - 10:25
Arr: 25

Lån meg domenet ditt, og du skal få en ny nettside tilbake. Webløft.

Foredragsholdere:
1. Petter von Krogh, rådgiver, Buskerud fylkesbibliotek
2.Håkon Knappen, rådgiver, Buskerud fylkesbibliotek
3.Jannicke Røgler, rådgiver, Buskerud fylkesbibliotek

Møteleder:

Arr.: SIKT 

09:00 - 10:25
Arr: 26

Sommerleskampanjer i små og store folkebibliotek

Foredragsholdere:
1. Trine Myhr, leder barne- og ungdomsavdelingen (BUA), Trondheim folkebibliotek
2. Caroline Louise Gabrielsen, barne- og ungdomsbibliotekar, Vågsbygd bibliotek
3. Trond Hallem, bibliotekar på Steinkjer bibliotek
4. Ann Sylvi Larsen, førstelektor ved Avdeling for lærer- og tolkeutdanning, Høgskolen i Sør-Trøndelag

Møteleder:

Arr.: Sør-Trøndelag fylkesbibliotek 

10:45 - 12:15
Arr: 29

Norsk webDewey - hva er nytt?

Foredragsholdere:
1. Elise Conradi, leder av arbeidet med Norsk webDewey, Nasjonalbiblioteket: Demonstrasjon av verktøyet
2. Ingebjørg Rype, Nasjonalbiblioteket: Endringer mellom DDK5 og norsk webDewey
3. Kjersti Feiring Myrtøen, Biblioteksentralen: Hvordan vil BS legge opp overgangen til webDewey?

Møteleder:

Arr.: Nasjonalbiblioteket og Norsk komité for klassifikasjon og indeksering (NKKI)

10:45 - 12:15
Arr: 27

MOOC og livslang læring. Online-undervisning

Foredragsholdere:
1. Jon Hoem, førsteamansuensis, Høgskolen i Bergen
2. Frode Arntsen, BIBSYS
3. Petter von Krogh, Buskerud fylkesbibliotek

Møteleder:

Arr.: Buskerud fylkesbibliotek og Fagforbundet

10:45 - 12:15
Arr: 28

Gjennom ild, vann og bautastein for å nå uvante lesere

Foredragsholdere:

Møteleder:

Arr.: Leser søker bok 

12:15 - 13:15

Minglelunsj

13:15 - 14:45
Arr: 31

Fellesmøte

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Birgitte Jordahl
”Hvor går veien videre for bibliotekene?”

 

Paneldebatt ” Trenger demokratiet bibliotek?”
Trygve Lundemo, journalist i Adressavisen innleder og leder debatten

Kristin Danielsen, leder for Deichmanske bibliotek
Birgitte Jordahl, statssekretær i Kunnskapsdepartementet
Randi H. Iversby, overbibliotekar ved Juridisk bibliotek, UiO

Skriv ut